Pazartesi , 20 Mayıs 2024

Tag Archives: hayreddin işbilir

Temel​ ​Helal​ ​Gıda​ ​Eğitimi’nin​ ​Dördüncüsü​ ​Düzenlendi

GİMDES Gönüllülerinin Helal ve Tayyib bir yaşam için organize ettikleri programlara bir yenisi daha eklendi. İSTANBUL​ – GİMDES ve GİMDES Gönüllü işbirliği ile “Yediklerimiz İçtiklerimiz Helal mi Haram mı? Sağlığımıza Ne Kadar Uygun?” sloganıyla ilki 30 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Temel Helal Gıda Eğitimi’nin dördüncüsü Bağcılar Belediyesi Savcı Şehit Selim Kiraz Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Yusuf Duru’nun yaptığı …

Read More »

Ku­r’­ân’da He­lal Gı­da

So­ru 1: Ba­ka­ra su­re­si 168. Ayet­te ne­den Ya­ra­tı­cı “ha­le­le­n” ile ik­ti­fa et­me­yip “tay­yi­be­n” ke­li­me­si­ni de ek­le­miş­tir? Tay­yib gı­da ne de­mek­tir? Ce­vap: He­lal ve ha­ram ke­li­me­le­ri gı­da­la­rın ma­ne­vi du­rum­la­rıy­la il­gi­le­nir­ken, Tay­yib ke­li­me­si ise mad­di du­rum­la­rıy­la il­gi­len5ir. Şöyle ki: me­se­la hij­ye­nik, te­miz, ne­ca­set ye­me­yip te­miz gı­da­lar­la bes­le­nen vs. bir do­muz yi­ne he­lal ol­maz ha­ram­dır (bkz: mai­de 3). Yi­ne te­miz, sağ­lık­lı bir ku­zu …

Read More »