Pazartesi , 20 Mayıs 2024

PARALEL MÜSLÜMANLIK-ILIMLI İSLAM-LIGHT ISLAM

Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

PARALEL MÜSLÜMANLIK HAREKETİNİ MİLLETİMİZ GERİ PÜSKÜRTTÜ!” makalemiz sosyal medyada yayınlanınca bazı kardeşlerimiz Parelel Müslümanlık da ne demek? diye sual ettiler. Aslında bu konuyu eski cumhur başkanlarımızdan rahmetli Turgut Özal beyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki makam odamda 1978 yılında yaptığımız görüşmeyi konu alan yazımda ilk defa anlatmış idim. O günkü siyasi boyutunu, ABD’nin Türkiyedeki İslami çalışmalara karşılık uygulamaya koyduğu alternatif siyasi faaliyetleri ve aksiyonları dile getirmiştik.( http://www.hayatinicinden.com/kami-alaturka-gidiyorsunuz.htm#more-118).

Bu yazımda konumuzu, çok güzel dile getiren Mehmet TALU Hocaefendinin Ilımlı İslam nedir? Başlıklı yazısından alıntı yaparak anlatmak istedim.

Ilımlı İslam, batılı güçlerin yürüttüğü bir yozlaştırma politikasıdır. Ilımlı İslam, İslam ülkelerinde radikal İslami hareketlerle ilişkili istikrarsızlık ve bunun getireceği siyasi sonuçların, Amerikan ve Batı karşıtlığı hareketlerine, güvenlik zafiyetlerine ve olası menfaat kayıplarına sebep olmasının önüne geçmek için ABD düşünce kuruluşlarında geliştirilip hükümet tarafından desteklenen modernist İslam yorumudur.

Unutmayalım ki tek kurtuluş yolu gerçek İslâm’dır. Din sömürücüsü münafıklar ve arivistler gerçek İslâm’ın yerine uydurma, düzmece bir ılımlı, light İslâm çıkartmak istiyor.

Bu maksatla iki metot kullanmaktadırlar; aşırı ve ılımlı İslâm. Medya vasıtasıyla bu iki kavramı Müslüman ülkelerde yaygın hale getirerek, İslâm dinini tahrip etmek istemektedirler. “İslâmi terör”, “İslâm terörü” gibi kavramlarla yüce dinimizi karalamak ve böylece insanları İslam dininden uzaklaştırmak için çalışmaktadırlar.

Bu maksatla İslâm dinini iyi bilen ve Müslüman görünen ajanlar tarafından din cahili Müslüman gençler terörist olarak eğitilerek, “Cihad” sloganıyla harekete geçirip katliam yaptırmak suretiyle “terör” ile “İslam” kavramlarını birleştirmek istemişlerdir. Bunun için hem Müslüman, hem de Batılı ülkelerde katliamlar yaptırmaktadırlar.

Light (ılımlı, yumuşatılmış) İslâm tabirini kullananlar şer güçlerin karşısında “yenilmişlik psikolojisine kapılmış olanlardır.” İslâm sert ve katı bir din değildir ki, yumuşatılmak ihtiyacı duyulsun. Asıl yumuşatılması gerekenler, ALLAH’ın son dini olan İslâm’ı terör ve şiddetle birlikte telaffuz edenlerdir. Çünkü onlar, davranış ve söylemleriyle terör havası estirmekte, huzur ve barışın önünü kesmek istemektedirler.

İlımlı İslâm (light İslam) metodu, aşırı veya radikal İslâm metodunun zıddıdır. Feto hareketinin Dinlerarası Diyolog Projesi” nin esası budur. Müslüman ülkelerde Müslümanlar o hale getirilmelidir ki, yaşayışları gayri müslim gibi olsun, sadece isimleri Müslüman ismi olarak kalsın.”

Şu husus da göz önünden hiç uzak tutulmamalıdır ki, İslâm dinini yıkmak, Müslümanları silmek isteyen agresif ve harbî kafirler de, reforme edilmiş ılımlı, light; Şeriat ve fıkıh ahkamından arındırılmış, bir çeşit beşeri bir hümanizma veya ideoloji haline dönüştürülmüş yepyeni bir İslâm istiyorlar, bunun için büyük paralar harcıyorlar.

Ilımlı İslam: “ALLAH ne der” yerine, “ABD ne der” kaygısını taşımaktır.

Dikkatli olalım. Kâfirlere yaranmak için dinde reform, dinden tâviz vermek, ılımlı ve light bir İslâm türetmek, fıkhı ve Şeriatı kaldırarak ilâhî dini beşerî bir hümanizma ve ideolojiye döndürmek gibi batıl ve sapık fikirler red ve cerh edilmelidir.

Biz Ehl-i sünnet Müslümanları İslâm dininin ilahî olduğuna, O’nun hükümlerinin yanlış olmadığına, ALLAH Teâlâ’nın ve Resûlünün bildirmiş olduğu kesin, muhkem hükümlerin Kıyamete kadar bakî ve geçerli olduğuna; dinde reform yapılamayacağına; Müslümanların dini kendilerine uydurmak yerine, kendilerini dine uydurmaları gerektiğine inanırız. Bir kısım reformcular ve yenilikçiler ise, Kur’ân-ı Kerim’deki ve Sünnet’teki bazı kesin hükümlerin “tarihsel” olduğunu ve bunların artık zamanımızda hükümlerinin kalmadığını iddia ederler. Bu bir tesadüf müdür?

About Admin

Check Also

GİMDES GÖNÜLLÜ 7. HELAL YAŞAMDA GENÇLİK KONFERANSI 18 ŞUBATTA!

GİMDES GÖNÜLLÜ 7. HELAL YAŞAMDA GENÇLİK KONFERANSI 18 ŞUBATTA! GİMDES Gönüllülerinin Helal ve Tayyib yaşam …