Cumartesi , 20 Ekim 2018
Son Haberler

Yazı Arşivi

“Gün Gelir Yedikleri İnsanın Tuzağı Olur”

Insanın davranışları üstünde helal beslenmenin çok büyük bir tesiri  vardır. Alınan her helal gıda insana feyz ve ruhaniyet verirken alınan her      haram gıda da gaflet ve hantallık vererek maneviyattan uzaklaştırır. Sahip  olduğu İslam maneviyatı ile 600 yıl dünyaya dünyaya hükmetmiş Osmanlı’da  toplumda hırsızlık, eşkiyalık yapanlara dergâhlarda 40 gün boyunca helal  gıda yedirilirmiş. Çünkü yapılan her kötü işte haram ... Devamını Oku »

Müslüman Sofrasında Mide İsrafı Olmaz!

Insanlık elektrik çarpılması gibi gıda çarpılmasına tutuldu. Gıda yetersizliğinden tüberküloz olmuş bir neslin çocukları, gıda fazlalığından patlayacak hale geldi. 60 yıl önce tıp, insanları gıdasızlıktan kurtarmaya çalışırken şimdi fazla yemekten, obeziteden kurtarmaya çalışıyor. İnsanca yemediğimiz için yediklerimiz başımıza bela oldu. Sofralarımızı abartıdan ve gösterişten kurtarmadıkça ve “müslüman sofrası” düzeyine çıkarmadıkça bu beladan kurtulamayacağız. Müslüman sofrası dediğimizde; yerde yenir gibi yüzeysel ... Devamını Oku »

Tüm Dünyada Tek Bir Standarta Doğru…

Yaklaşık yüz yıldan beri küresel ekonominin  batı kaynaklı merkezler tarafından kontral edilir duruma geldiği  inkar edilemez bir gerçektir. Teknoloji ve teknolojinin kullanımı ile elde edilen üretim araçları ve tüm üretimler de ister istemez aynı merkezlerin kontrolu altına girmiştir. Batı ise oldum olası düştüğü inkârcı ve materyalist bataklıktan kendini kurtarmak yerine bütün insanlığı aynı bataklığa düşürme içerisinde kalmayı tercih etmiştir. Batı ... Devamını Oku »

Örnek İslam Nesli Helal Lokmasız Olmaz!

Mukaddes Emaneti Ne Yaptınız!..sorusuna hepimiz muhatabız. Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER Modern hayat diye bize dayatılan yaşam tarzının batının emperyalist bir kültür ürünü olduğunu ve bize ancak kan, gözyaşı, zillet ve esaret getirdiğini artık görmeliyiz ve özellikle beslenme biçimimiz ve tüketimimiz konularında kendi kültür değerlerimize dönüp, onlara sahip çıkmalıyız. Bugüne kadar batının bu kültür emperyalizmine körü körüne uymaya çalışarak gençlerimizi yanlış yönde ... Devamını Oku »

Ku­r’­ân’da He­lal Gı­da

So­ru 1: Ba­ka­ra su­re­si 168. Ayet­te ne­den Ya­ra­tı­cı “ha­le­le­n” ile ik­ti­fa et­me­yip “tay­yi­be­n” ke­li­me­si­ni de ek­le­miş­tir? Tay­yib gı­da ne de­mek­tir? Ce­vap: He­lal ve ha­ram ke­li­me­le­ri gı­da­la­rın ma­ne­vi du­rum­la­rıy­la il­gi­le­nir­ken, Tay­yib ke­li­me­si ise mad­di du­rum­la­rıy­la il­gi­len5ir. Şöyle ki: me­se­la hij­ye­nik, te­miz, ne­ca­set ye­me­yip te­miz gı­da­lar­la bes­le­nen vs. bir do­muz yi­ne he­lal ol­maz ha­ram­dır (bkz: mai­de 3). Yi­ne te­miz, sağ­lık­lı bir ku­zu ... Devamını Oku »

Glikoz Şurubu Zararlı Mı?

Glikoz şurubu ile ilgili kamuoyuna yanlış aksettirilen bilgiyi GİMDES Bilim Teknik Kurulu Üyesi, Gıda Mühendisi ve Başdenetçi A. Hayreddin İşbilir’in açıklamasıyla düzeltmek isteriz. “Glikoz, sakkaroz, fruktoz bitki kaynaklı doğal tatlandırıcılardandır ve az-çok sağlık problemlerine neden olabilirler. Ancak saglığa zararlı maddeler hakkında fıkıh hocalarının İslamî bakis acisi şudur: zararlı olmak 2’dir. -Birincisi, zatında zararli olanlar. -İkincisi, ihtiyara (tercihe) ve kesbe bağlı ... Devamını Oku »

Müslümanların 100 Yıllık Kanayan Yarası

Bugün İslam Âleminin çektiği sıkıntılar, yaşadığı buhranlar ve gördüğü zulümlerin temel sebebi İttihad-ı İslam üzere olmayışımız ve neticede ortaya çıkan güçsüzlüğümüzdür. İslam ülkelerinin ittihadı için ise önce ülke içinde bulunan İslami cemaatlerin, grupların, mezheplerin ve cemiyetlerin ümmetçilik şuuru içerisinde bulunması, ortak paydalarda buluşabilmek için cemaatçilik değil ümmetçilik davranışını sergilemesi elzemdir. Bu ortak paydaların biri de Helal tüketim ihtiyacını karşılamak üzere ... Devamını Oku »

Sorularla Helal Gıda

Helal Sertifika verdikten sonra takibini nasıl yapıyorsunuz? 4 yöntemle bunun takibini yaparız: 1- Habersiz Denetimler: Yılda en az 2 defa yapılır ve gerçekten habersiz olarak gerçekleşir. 2- Analizler: Denetim esnasında veya raflardan alınan numuneler yine en az yılda 2 defa olmak üzere analize gönderilir. 3- Evrak takibi: Üretim formları, faturalar, irsaliyeler, temizlik formları gibi kritik belgeler rutin olarak takip edilir. ... Devamını Oku »